Як це було..

Тема у розділі 'Политические вопросы', створена користувачем Voyutichi, 1 чер 2015.

 1. Voyutichi

  Voyutichi Модератор Команда форуму

  Повідомлення:
  15.788
  Симпатії:
  8.426
  Адреса:
  м. Самбір
  Сьогодні, шукаючи оригінал промови Клінтона у Києві 1995 року, натикнувся на ось такий текст в газеті СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 27-го СІЧНЯ 1995 р. Прошу звернути увагу на порядок зросту цін за рік і що тоді вважалось "вже позитивом"..

  Недавно американський науково-дослідний інститут „Герітідж Фаундейшен" під готовив так званий „Індекс економічної свободи". Економісти інституту простудіювали 1О1 країну, в тому числі й Україну. Вони взяли до уваги такі ділянки: закор донну торгівлю, податки, частину національного дохо ду, що її зуживає Уряд, мо нетарну політику, оборот капіталу та закордонних ін вестицій, банкову політику, контролю платень і цш, роз мір приватної власности і чорний ринок. Економісти ті дійшли до висновку, що іс нує пряме і близьке відно шення (кореляція) між роз міром державної контролі і багатством країни в тому сенсі, що країни з наймен шою контролею є відносно найбагатші. В категорію та ких відносно найбагатшиx країн з вільною економікою дослідники поставили такі країни: Гонґ Конґ, Синґапур, Багрейн, Америку, Японію, Тайван та Англію. Україна стоїть на 92-му місці. Поряд кові числа для деяких інших країн є: Естонія — 17, Сло ваччина — З0, Мадярщина — З2, Польща — 62, Росія — 7З, Нижче України є тільки Сієрра Леоне, Молдова, Гаїті, Судан, Анґоля, Ма- замбік, В'єтнам, Куба і Пів нічна Корея. Добре товарис тво! Президент Кучма зробив декілька дуже позитивних зрушень в напрямі правди вих економічних реформ. Перш за все він зробив В. Пинзеника відповідальним за економічні реформи і тим разом Пинзеник має у Пре зидента рішучу підтримку. Голова Національного Банку Ющенко є теж дуже добрий економіст і ентузіяст прав дивих реформ. Наскільки мені відомо, міністер еконо міки IIIпек є близько до тієї категорії людей. Отже є в Уряді люди, які сильно заці кавлені в тому, щоб зруши ти справу з місця і це напев но не є маловажна річ. На слідки їхньої діяльности мо жна вже зауважити. Пере борюючи великий спротив зі сторони червониx іхтіозав рів, вони звільнили валюту з-під контролі і раптом ста лося те, що можна було пе редбачити: відношення між карбованцем і доляром до значної міри устабілізувало- ся і маса спекулянтів валю тою втратила працю. Прово диться теж значне скорочен ня дотацій, а разом з тим зменшення емісії карбован ців Національним Банком. Валовий національний про дукт дальше знижується, але ріст цін зменшився. Від мунулого до поточного груд ня ціни 3росли: майже в 1З разів у 1992 році, коло 48 ра зів у 1993 році (не дивно, що Президент Кравчук програв вибори) і тільки трохи понад 9 разів у 1994 році. Отже є значний поступ і тому еко номічну політику Кучми треба за всяку ціну підтри мати.
   
 2. bogdansv
  Онлайн

  bogdansv Заслужений майстер

  Повідомлення:
  2.035
  Симпатії:
  1.175
  Адреса:
  Черкассы
  Я не экономист , когда был кучма то было много гос имущества которое осваивали и это давало пищу многим , это было очень хорошим фундаментом для " уверенности".при кравчуке еще не начали так активно дерибанить и + новое время резко наступило.
  Оба , точнее все , они хороши .
  Я думаю дать бы и сейчас столько ресурса то можно быстро выехать.
   

Поділитися цією сторінкою